ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی شیراز
همزمان با سراسر کشور
جمعه 4 اسفن 1391
وعده ما
ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

 

جمعی از فارغ التحصیلان دبیرستان توحید(دانشگاه سابق)شیرازنظام پزشکی برای ارتقاء جایگاه پزشکی استان افراد زیر را برای دوره ششم انتخاب می کنند.
1-دکتر اکبر اجرایی       دکترای پزشکی عمومی
2-دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی        فوق تخصص کلیه
3-دکتر حجت الله روستا          فوق تخصص قلب و عروق
4-دکتر حامد زارعی                متخصص داخلی