دکتر اجرایینظام پزشکی

دکتر اکبر اجرایی

پزشک عمومی

سوابق و مسوولیت ها 

 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد

رییس دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان و شورای سلامت استان

رییس امور اداری مرکز بهداشت استان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رییس شورای منطقه سه روابط عمومی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مسوول بهداشت مساجد و اماکن مذهبی استان

عضو یت در هیئت رییسه ،شورای تحول اداری،شورای پیشنهاد ،شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکی ،عضو شورای مرکزی سیج جامعه پزشکی استان و ...

اهداف و برنامه ها

1-تلاش در راستای انسجام و مشارکت بیشتر جامعه پزشکی در تعیین سیاستگذاری ها و ارتقاء جایگاه حرفه ای خود

2-ارتباط فراگیر و اطلاع رسانی گسترده تر به کلیه اعضاء جامعه پزشکی

3-تلاش برای ساماندهی بهتر و رفع نواقص برنامه پزشک خانواده

4-پیگیر ی بسترسازی برای حضور و مشاوره فعال و مشارکت موثر تر جامعه پزشکی در مدیریت کشور

5-ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر اعضاء سازمان در راستای تحقق اهداف و آرمان ها و دفاع از حقوق کلیه اعضاء

6-ارتباط و اعلام گزارش مستمر از روند فعالیت های سازمان به کلیه اعضاء از طریق رایانامه (ایمیل)  و سایر روش های ارتباطی