جمعی از جامعه پزشکی شیراز به منظور اعتلای جامعه پزشکی کشور با حضور آگاهانه خود در پای صندوق انتخابات نظام پزشکی در تاریخ جمعه چهارم اسفندماه 1391پزشکان زیر را برمی گزینند باشد تا تلاشی در راه بازیابی نقش گسترده و موثر خویش داشته باشند.
اسامی به ترتیب الفباء
1-دکتر اکبر          اجرایی           پزشک عمومی

2-دکتر مهرداد      امیرآبادی        متخصص  ENT

3-دکتر علی          بهادر              فوق تخصص جراحی کودکان

4-دکتر حسین      حجتی            فوق تخصص جراحی  عروق

5-دکتر سیدمحمود حسینی         پزشک عمومی

6-دکتر محمود      حقیقت           فوق تخصص گوارش کودکان

7-دکتر علی اصغر ذوالقدر اصلی  فوق تخصص  کلیه

8-دکتر مهدی       رضایی             متخصص قلب و عروق

9-دکتر   مسعود   شفیعی          فوق تخصص جراحی قلب

10-دکتر حمیرا       وفایی           متخصص زنان و زایمان