نظام پزشکی شیرازنظام پزشکی شیراز

چهارم اسفندماه انتخابات نظام پزشکی

ائتلاف سفید ،پزشکان زیر را جهت نظام پزشکی شیراز معرفی می کند

1-دکتر حمیرا وفایی                  متخصص زنان و زایمان

2-دکتر مسعود شفیعی            فوق تخصص جراحی قلب و عروق

3-دکتر سید محمود حسینی      پزشک عمومی

4-دکتر مهدی رضایی                متخصص قلب

5-دکتر سعید شاه قاسمی        متخصص پاتولوژی

6-دکتر منیرالدین دبیری             متخصص ارتوپدی

7-دکتر بهزاد موذنی                  متخصص جراحی

8-دکتر اردشیر محبی               پزشک عمومی

9-دکتر حمید رضا زارع               پزشک عمومی

10-دکتر اکبر اجرایی                پزشک عمومی