نظام پزشکی شیراز

افراد زیر در گروه پزشکان حائز بیشترین آراء شده اند.

۱- دکتر حمیرا وفایی             فوق تخصص زنان وزایمان

۲-دکتر مهدی رضایی             متخصص قلب و عروق

۳-دکتر علی بهادر                  فوق تخصص جراحی کودکان

۴-دکتر لاله تدین کازرونی      پزشک عمومی

۵-دکتر مسعود شفیعی         فوق تخصص جراحی قلب و عروق

۶-دکتر بهرام بازیار                  پزشک عمومی

۷-دکتر محمود حقیقت            فوق تخصص گوارش کودکان

۸-دکتر ضرغام صادقی            متخصص طب کار

۹-دکتر مائده حاجی آقایی       پزشک عمومی

۱۰-دکتر مهرداد صدیقی          متخصص بیهوشی

 

نتایج سایر گروهها نیز از این قرار است

دندانپزشکی

۱-دکتر نوید ناصری

۲-دکتر علی رحیمی

داروسازی

۱-دکتر غلامرضا دهقان زاده

۲-دکتر سعید نوریان

علوم آزمایشگاهی

۱-دکتر کامروز کاویانی

ماما یی

۱-وحیده اطمینان

لیسانسیه های پروانه دار

۱-کمال عباس تاش